Een graafmachine kan je voor verschillenden werkzaamheden gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het verdichten van grond, materialen verplaatsen, slopen, een boom mee omzagen of zoals het woord al zegt graven. Maar wat is allemaal geoorloofd om te doen en welke wetten en regels gelden er omtrent het gebruik van een graafmachine?

Multifunctioneel maar fout

Een gebruiker van een graafmachine kan uit verschillende uitrustingsstukken kiezen om mee te werken. Vele zijn van mening dat alle uitrustingsstukken ook gewoon gebruikt kunnen worden. Het scheelt per slot van rekening een hoop tijd en geld. Vaak is er ook niks aan de hand totdat het mis gaat. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. De bestuurder heeft zich in dit soort gevallen meestal niet aan de regels gehouden.

Een machinerichtlijn om de veiligheid te vergroten

Graafmachines zijn massief en dragen een hoop gewicht met zich mee. Om ongelukken zoveel mogelijk te minimaliseren heeft de overheid bepaalde richtlijnen opgesteld. Ten eerste moeten graafmachines zo ontworpen worden dat deze veilig zijn bij gebruik. Een testperiode is daarom ook uiterst belangrijk. Vooraf kan een graafmachine veilig zijn maar tijdens de werkzaamheden kunnen er mankementen aan het licht komen. Machines zijn daarom verplicht te voldoen aan de machinerichtlijn (onderdeel van de warenwet).  

De bestuurder van een graafmachine

Ondanks dat de graafmachine aan alle richtlijnen en eisen voldoet, blijft er een onzekere factor: de bestuurder. Het is essentieel dat de gebruiker de machine onder controle heeft en weet hoe alles werkt. De kans op ongelukken is dan een stuk kleiner. Daarom ligt er ook in iedere graafmachine een gebruikershandleiding. Hierin staat alles over de machine en hoe deze gebruikt moet worden.

Conclusie

Een graafmachine is multifunctioneel waarmee verschillende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Echter blijft het belangrijk de richtlijnen en eisen te blijven volgen om ongelukken te voorkomen. Hierbij is het essentieel dat de bestuurder weet wat er van hem gevraagd wordt.