Wil je plaats maken voor iets nieuws? Dat betekent meestal dat er eerst ruimte beschikbaar moet zijn. Voor een nieuwe schuur in de tuin bijvoorbeeld. Daarvoor zal de oude schuur eerst gesloopt moeten worden. Goed slopen is een vak apart. Dat moet effectief gebeuren. Daarbij is het ook belangrijk risico’s voor het milieu te voorkomen. Om je schuur of ander gebouw veilig af te breken, is het verstandig een professioneel bedrijf in te schakelen. Zij beschikken over de juiste materialen en zorgen voor een veilig en efficiënt sloopproces. Binnen korte tijd is er een schone, lege ruimte, waarop een prachtige nieuwe schuur kan verrijzen!

Slopen zonder risico

Wil jij je schuur laten slopen? Vraag dan een offerte aan bij een erkend sloopbedrijf. Zij kunnen verschillende sloopwerken op de juiste manier voor je uitvoeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van professionele materialen en machines. Het slopen van een gebouw moet op een veilige manier gebeuren. Een sloopbedrijf is altijd op de hoogte van alle veiligheidseisen en zorgt dat er geen schade ontstaat door puin of brokstukken. Gevaarlijke stoffen en materialen worden op een vakkundige manier verwijderd en afgevoerd. Daarbij loop je zelf geen enkel risico. Het sloopbedrijf zal altijd van te voren langs komen om de situatie in kaart te brengen en de sloop zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Asbest

Bij het slopen van een gebouw wordt altijd rekening gehouden met eventuele schadelijke stoffen. In sommige gebouwen zit bijvoorbeeld asbest verwerkt. Dat moet volgens een speciale procedure worden weggehaald. Een professioneel sloopbedrijf kan op een veilige manier asbest verwijderen en afvoeren. De specialisten zijn gecertificeerd asbestsaneerder. Daarom zorgen zij voor de nodige vergunningen, een onafhankelijk inventarisatierapport en het melden van de asbest bij de betrokken instanties. Zo vindt de sloop op een veilige manier plaats en ben je er zeker van dat alle schadelijke stoffen zijn verwijderd.

Sloopafval recyclen

Bij het demonteren van een gebouw komt veel afval vrij. Dat biedt mogelijkheden. Sloopafval kan namelijk prima worden hergebruikt. Daarom heeft een goed sloopbedrijf aandacht voor afvalscheiding. Het afval wordt al op de slooplocatie gescheiden, zodat het klaar is voor recycling. Puin is namelijk geen afval, maar een grondstof, die opnieuw gebruikt kan worden. In sommige gevallen kan dat direct gebeuren. Anders kan het afval omgezet worden in andere materialen en bouwstoffen. Op die manier kan er duurzamer gesloopt worden en wordt de uitstoot van schadelijke stoffen als CO2 verminderd.