Een sproei installatie in de tuin klinkt als het walhalla voor eenieder die een eigen tuin bezit. Een tuin klinkt vaak erg leuk. Je kunt vaak op meerdere plekken buiten zitten. Je zit lekker beschut. Je ziet ’s zomers de insecten en ’s winters kun je vetbollen voor de vogels ophangen. Wat veel mensen echter vergeten, is dat mensen met een tuin in hartje zomer in de volle zon nog bezig zijn om in de tuin te werken. Dat is het moment dat de planten gesproeid moeten worden om en het gras water moet krijgen om mooi groen te blijven. Een sproei installatie kan dit probleem oplossen, maar hoe ontdekt u wanneer er sprake is van een lek?

Lekdetectie

De nieuwste vorm om lekkages in de sproei installatie op te sporen, is door middel van heuse lekdetectie. Middels lekdetectie wordt op een slimme, doorontwikkelde manier in de gaten gehouden of er toevallig ergens in de leiding sprake is van een lek. Wanneer dit het geval is, kunnen er een aantal acties worden ondernomen. Welke actie er wordt ondernomen, hangt af van het type lekdetectie dat u hanteert en dus voornamelijk van uw budget. Zo is het mogelijk eenvoudig een melding te krijgen dat er sprake is van een lek. Andere opties zijn dat automatisch het water wordt afgesloten of het lek beter te traceren is.

Het belang van lekdetectie

Lekkages in ondergrondse leidingen zijn vaak lastig te achterhalen, maar moeten die dan wel achterhaald worden zolang u er geen last van hebt? Het antwoord is: jazeker. Het water dat uit de lekkage vloeit kan de aarde wegspoelen waardoor er gaten kunnen ontstaan naarmate de lekkage langer duurt. Bovendien wordt er onnodig veel water verspild met een lekkage.